Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelande 2024-01-24

Concordia Maritimes ansökan om avnotering har godkänts

Läs artikelnPressmeddelande 2015-12-28

Concordia Maritime tecknar 2-årigt tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-11-24

Concordia Maritime stärker positionen inom produkttanksegmentet genom inbefraktning av MR-fartyg (eco-design)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-11-11

Delårsrapport 1 januari–30 september 2015

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-10-28

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-10-26

Valberedningen för Concordia Maritime AB inför årsstämman 2016

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-10-15

Concordia Maritime tar leverans av IMOIIMAX-fartyget Stena Important

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-09-28

Concordia Maritime deltar på Capital Links “Shipping, Marine Services & Offshore Forum”

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-09-15

Förnyade kontrakt för P-MAX-fartyg

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-08-21

Concordia Maritimes VD köper fler aktier

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-08-13

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2015

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-08-05

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-04-30

Pressinformation från årsstämma 28 april 2015 i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-04-28

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2015

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-04-20

Inbjudan till telefonkonferens/audiosändning

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-04-14

Concordia Maritimes IMOIIMAX-tanker Stena Image döpt i Guangzhou

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-04-08

Concordia Maritime tar leverans av nästa generations kemikalie- och produkttanker

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-04-07

Concordia Maritime AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2014 på webben

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-03-25

Kallelse till årsstämma 2015 i Concordia Maritime AB (publ.)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-02-19

12-månaders rapport 1 januari – 31 december 2014

Stark marknadsutveckling under kvartalet

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-02-19

Concordia Maritime ökar exponeringen i råoljesegmentet

Concordia Maritime tecknar nytt avtal om 50 procent charter av ytterligare en Suezmax-tanker i det intressanta Suezmax-segmentet.

Läs artikeln

Pressmeddelande 2015-02-05

Inbjudan till telefonkonferens/­audiosändning

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 19 februari 2015, kl 15.30 CET.

Läs artikeln