Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelande 2024-01-24

Concordia Maritimes ansökan om avnotering har godkänts

Läs artikelnPressmeddelande 2020-12-11

Concordia Maritime utser ny CFO

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-11-20

Concordia Maritimes CFO lämnar sin tjänst

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-11-03

Delårsrapport 1 januari–30 september 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-10-29

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-08-13

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-08-07

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-04-29

Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 29 april 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-04-29

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-04-23

INBJUDAN TILL TELEFON-KONFERENS/AUDIO-SÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-04-16

Concordia Maritime möjliggör förhandsröstning vid årsstämman den 29 april 2020

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-03-20

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-03-20

Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-01-30

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2019

Läs artikeln

Pressmeddelande 2020-01-23

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln