Concordia Maritimes ansökan om avnotering har godkänts

Concordia Maritime AB (publ) (”Concordia Maritime”) ansökan om avnotering av Concordia Maritimes B-aktier har nu godkänts av Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 6 februari 2024.

PDF

Relateradet innehåll

Kallelse till extra bolagsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Stena Sessan AB påkallar tvångsinlösen och Concordia Maritime ansöker om avnotering

Uttalande från den oberoende budkommittén i Concordia Maritime med anledning av uppköpserbjudandet från Stena Sessan