PressRelease 2022-05-11

Rättelse: Saknad MAR-hänvisning i pressmeddelande ”Avyttring av suezmaxtankern Stena Supreme”

Q1 2022

Delårsrapport Q1

Bolagsstämma 2022

Läs mer här

2022-05-18

Marknadens utveckling

$32 499
2022-05-13
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

Stora aktiedagen

Presentation på Stora Aktiedagen 16 maj

Årsredovisning 2021

Läs mer om vår verksamhet, strategi och vårt hållbarhetsarbete

Kalender

Delårsrapport Q2 2022 17 aug 2022
Delårsrapport Q3 2022 10 nov 2022

Concordias hållbarhetsarbete