Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelande 2024-01-24

Concordia Maritimes ansökan om avnotering har godkänts

Läs artikelnPressmeddelande 2022-12-01

Leverans av sålt fartyg och fortsatt översyn av flottan

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-11-11

Delårsrapport 1 januari–30 september 2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-11-02

Inbjudan till presentation av Q3 2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-11-02

Valberedningen inför Concordia Maritime AB:s årsstämma 2023 utsedd

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-09-16

Försäljning av tre P-MAX-fartyg

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-08-29

Stena Polaris delaktig i operation Pacer Goose till Grönland

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-08-17

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-08-09

Inbjudan till presentation av Q2 2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-07-05

Försäljning av P-MAX-fartyget Stena Paris

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-05-11

Avyttring av suezmaxtankern Stena Supreme

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-05-05

Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 5 maj 2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-05-05

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-04-26

Inbjudan till presentation av Q1 2022

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-04-13

Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2021

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-03-28

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ)

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-03-02

Avyttring av P-MAX-tankern Stena President

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-02-10

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2021

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-02-08

Teknisk designstudie rörande konvertering sjösatt

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-02-07

Inbjudan till telefonkonferens/ audiosändning

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-02-02

Nedskrivning av fartygsvärden med 268 MSEK

Läs artikeln

Pressmeddelande 2022-01-15

Avyttring av P-MAX-fartyg i linje med bankavtal

Läs artikeln