Bolagsstämma

Extra bolagsstämma i
Concordia Maritime AB (publ)

Aktieägarna i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 februari 2024 kl. 13.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Järnvågen 1 i Göteborg.

Nedan finns stämmorelaterade dokument samlade.

Kallelse till extra bolagsstämma 2024

Fullmaktsformulär

 

Föregående år