Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2021

Concordia Maritimes årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns nu tillgänglig på www.concordiamaritime.com.

Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Maritimes hållbarhetsredovisning, finns tillgänglig att ladda ned i sin helhet som ett PDF-dokument. På bolagets webbplats finns även en sammanfattande webbversion av årsredovisningen tillgänglig att läsa.

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i slutet av april 2022. Årsstämman hålls den 5 maj 2022.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2022 kl. 17:30 CEST.

PDF