Avyttring av P-MAX-tankern Stena President

Concordia Maritime har ingått avtal avseende försäljning av produkttankern Stena President (65,200 dwt, byggt 2007). Köpare är ett rederi baserat i Grekland. Leverans beräknas ske i mars 2022.

Försäljningen väntas medföra en positiv likviditetseffekt om ca 0,6 MUSD. Överskottet kommer att användas till accelererad amortering på lån. Köpeskillingen har påverkats av att fartyget säljs i odockat skick och i en fortsatt låg spotmarknad. En planerad 15-års dockning för Stena President var nödvändig senast under tredje kvartalet 2022.

”Den svaga tankmarknaden under Q1 medför fortsatta utmaningar för Concordia Maritime. Försäljningen av Stena President görs för att undvika dockningskostnader och stärka bolagets finansiella ställning. Fortsatt gäller att ytterligare åtgärder inte kan uteslutas om vi inte ser en mer varaktig återhämtning på marknaden för tanktransporter”, säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Lewenhaupt
VD, Concordia Maritime AB
0704-855 188
erik.lewenhaupt@concordiamaritime.com             

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2022 15:15 CET.

PDF