Inbjudan till telefonkonferens/ audiosändning

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 15 augusti 2019, kl 15.00 CEST. Delårsrapport Q2 2019 (publiceras den 15 augusti 2019) presenteras och tillfälle ges till frågor.  

Närvarande:

Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46850558353
UK: +443333009269
US: +18335268397

Länk till audiocasten:

https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q2-2019

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q2 2019 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

PDF