PressRelease 2022-09-16

Försäljning av tre P-MAX-fartyg

Q2 2022

Delårsrapport Q2

Market update
Oktober 2022

  • Historiskt starka rater inom råolje- och produkttank
  • Höga fartygsvärden
  • Begränsad nybyggnation
2022-10-07

Marknadens utveckling

$41 836
2022-09-30
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

Athen, Grekland – Thule Air Base, norra Grönland

Stena Polaris & Operation Pacer Goose

Årsredovisning 2021

Läs mer om vår verksamhet, strategi och vårt hållbarhetsarbete

Kalender

Delårsrapport Q3 2022 11 nov 2022
Delårsrapport Q4 2022 9 feb 2023
Delårsrapport Q1 2023 4 maj 2023

World Maritime Day 2022

'Ny teknik för grönare sjöfart’