PressRelease 2021-11-15

Concordia Maritime genomför VD-byte

Q3 2021

Delårsrapport Q3

ABGSC Investor Day september 2021

Presentation vid
ABGSC Investor Day
14 september

2021-11-26

Marknadens utveckling

$7 149
2021-11-26
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

Samhällsengagemang

Global Mercy har levererats

Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

Bokslutskommuniké 2021 10 feb 2022
Delårsrapport Q1 samt
årsstämma 2022
27 apr 2022
Delårsrapport Q2 2022 17 aug 2022
Delårsrapport Q3 2022 10 nov 2022

Mål och strategi

En hållbar tanksjöfart