PressRelease 2021-01-20

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS / AUDIOSÄNDNING

Concordia
Maritime
utser ny
CFO

Presentation

Kim Ullman om Concordia Maritime och tankmarknadens utveckling

2021-01-27

Marknadens utveckling

$6 431
2021-01-22
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

NY MARKET UPDATE – December 2020

Goda förhoppningar om stark marknad 2021-2022

Samhällsengagemang

Mercy Ships presenterar Global Mercy – världens största civila sjukhusfartyg

Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

Bokslutskommuniké 2020 28 jan 2021
Delårsrapport Q1 2021 28 april 2021

En hållbar tanksjöfart

Mål och strategi

ABGSC Investor Day September 2020

Kim Ullman om Concordia Maritime och tankmarknadens utveckling