PressRelease 2021-04-28

Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 28 april 2021

Q1 2021

Delårsrapport Q1

Årsredovisning 2020

Läs mer om vår verksamhet, strategi och vårt hållbarhetsarbete

2021-05-10

Marknadens utveckling

$8 039
2021-05-07
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

MARKET UPDATE – Februari 2021

Fortsatt tro på stärkt marknad från och med sommaren

ABGSC Investor Day mars 2021

Presentation vid ABGSC Investor Day

Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

Halvårsrapport 2021 12 aug 2021
Delårsrapport Q3 2021 3 nov 2021

En hållbar tanksjöfart

Mål och strategi

Samhällsengagemang

Mercy Ships presenterar Global Mercy – världens största civila sjukhusfartyg