News 2020-09-29

Concordia Maritime har Sveriges bästa årsredovisning

Q2 2020

Delårsrapport Q2

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Concordias Maritimes och HSR skoltävling ”Från land till hav” avgjord

2020-10-23

Marknadens utveckling

$6 216
2020-10-16
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

NY MARKET UPDATE - September 2020

Uppgången som kom av sig… tar nu fart igen 2021

Samhällsengagemang

Mercy Ships presenterar Global Mercy – världens största civila sjukhusfartyg

Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

Delårsrapport Q3 2020 3 nov 2020
Stora Aktiedagen 9 nov 2020
Bokslutskommuniké 2020 28 jan 2021
Delårsrapport Q1 2021 28 april 2021

En hållbar tanksjöfart

Mål och strategi

ABGSC Investor Day September 2020

VD Kim Ullman om Concordia Maritime och tankmarknaden