PressRelease 2022-01-15

Avyttring av P-MAX-fartyg i linje med bankavtal

Presentation

CFO Martin Nerfeldt medverkade på Stora Aktiedagen 1 december, 2021

Samhällsengagemang

Global Mercy har levererats

2022-01-26

Marknadens utveckling

$6 501
2022-01-21
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

Ny Market Update december 2021

Marknaden – varför inte än och varför nu…

Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

Bokslutskommuniké 2021 10 feb 2022
Årsredovisning 2021 24 mars 2022
Delårsrapport Q1 samt
årsstämma 2022
27 apr 2022
Delårsrapport Q2 2022 17 aug 2022
Delårsrapport Q3 2022 10 nov 2022

Mål och strategi

En hållbar tanksjöfart