1 januari–31 mars 2019

 • Totala intäkter kvartal 1:
  MSEK 310,7 (199,6)

 • EBITDA kvartal 1:
  MSEK 81,6 (7,0)

 • Resultat före skatt kvartal 1:
  MSEK 1,8 (–38,7)

 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 1:
  SEK 0,04 (–0,81)

Händelser under första kvartalet

 • En Lost Time Injury (LTI) – första på sex år

Nyckeltal

  Kvartal 1
(jan–mar)
Helår
  2019 2018  2018
Totala intäkter, MSEK 310,7  199,6 1 052,9 
EBITDA, MSEK 81,6 7,0 56,8 
EBITDA, MUSD 8,9  0,9 6,5 
Rörelseresultat, MSEK  21,2 -36,4 –130,1 
Resultat före skatt, MSEK  1,8 –38,7 –181,9 
Resultat efter skatt, MSEK  1,7 –38,7 –182,1 
Soliditet, % 31 41 38 
Räntabilitet på eget kapital, % -0,1 –47,7 –15,6 
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
226,8 286,6 160,1 
Resultat efter skatt per aktie, SEK  0,04 –0,81 –3,81 
Eget kapital per aktie, SEK 24,17 25,25 22,24 
Lost Time Injury 1 0