P-MAX

Bakom utvecklingen av konceptet, som utvecklades tillsammans med ledande olje- och gasföretag ligger ett behov av att kunna trafikera grunda vatten och hamnar med mer last än motsvarande fartyg i samma storleksklass. För att göra detta möjligt har P-MAX-fartygen gjorts avsevärt bredare än traditionella MR-fartyg. Den ökade volymen gör att de kan transportera upp till 30 procent mer last. Därmed kan de konkurrera om laster i både MR- och Panamax-segmentet.

P-MAX-konceptet tar säkerhetstänkandet in i en ny dimension. Fartygen är byggda med dubbla drift- och styrsystem, motorer, axlar, generatorer, kontroll- och bränslesystem, roder och propellrar. Maskinrummen är separerade med brand- och vattentäta skott och kommandobryggan är utrustad med ett copilotsystem.

Tack vare skrovets utformning kan P-MAX-fartygen transportera cirka 30 procent mer last på samma djupgående med bibehållen effektiv bunkerförbrukning.