Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelande 2024-01-24

Concordia Maritimes ansökan om avnotering har godkänts

Läs artikelnPressmeddelande 2019-11-05

Delårsrapport 1 januari–30 september 2019

Läs artikeln

Pressmeddelande 2019-10-31

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln

Pressmeddelande 2019-09-09

Concordia Maritime erhåller IMOIIMAX-ersättning om 5 MUSD

Läs artikeln

Pressmeddelande 2019-08-15

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2019

Läs artikeln

Pressmeddelande 2019-08-09

Inbjudan till telefonkonferens/ audiosändning

Läs artikeln

Pressmeddelande 2019-04-25

Årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 25 april 2019

Läs artikeln

Pressmeddelande 2019-04-25

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2019

Läs artikeln

Pressmeddelande 2019-04-17

Inbjudan till telefonkonferens/ audiosändning

Läs artikeln

Pressmeddelande 2019-04-09

Stor uppslutning när Concordia Maritime arrangerade strandstädning

Läs artikeln

Pressmeddelande 2019-03-21

Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018

Läs artikeln

Pressmeddelande 2019-03-19

Kallelse till årsstämma

Läs artikeln

Pressmeddelande 2019-01-30

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2018

Läs artikeln

Pressmeddelande 2019-01-23

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Läs artikeln