Inbjudan till telefonkonferens/ audiosändning

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 25 april 2019, kl 16.00 CEST. Delårsrapport Q1 2019 (publiceras den 25 april 2019) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:
Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46850558357
UK: +443333009031
US:
+18335268381

Länk till audiocasten
https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q1-2019


Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q1 2019 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.
  

PDF