INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 30 januari 2019, kl 15.00 CET. Bokslutskommunikén för år 2018 (publiceras den 30 januari 2019 ca kl 14.00 CET) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:

Kim Ullman, VD

Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:

SE: +46851999383 

UK +443333009274 

US: +16467224902 

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk: 

https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q4-2018  

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Bokslutskommunikén via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

PDF