Delårsrapport 1 januari–31 mars 2019

Volatilt – men på en högre nivå

 •  Totala intäkter kvartal 1: MSEK 310,7 (199,6)
 •  EBITDA kvartal 1: MSEK 81,6 (7,0)
 •  Resultat före skatt kvartal 1: MSEK 1,8 (–38,7)
 •  Resultat efter skatt per aktie kvartal 1: SEK 0,04 (–0,81)

Händelser under första kvartalet 

 •  En Lost Time Injury (LTI) – första på sex år 

Nyckeltal 

 •  Totala intäkter, MSEK 310,7 (199,6)
 •  EBITDA, MSEK 81,6 (7,0)
 •  EBITDA, MUSD 8,9 (0,9)
 •  Rörelseresultat, MSEK 21,2 (–36,4)
 •  Resultat före skatt, MSEK 1,8 (–38,7)
 •  Resultat efter skatt, MSEK 1,7 (–38,7)
 •  Soliditet, % 31 (41)
 •  Räntabilitet på eget kapital, % –0,1 (–47,7)
 •  Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 226,8 (286,6)
 •  Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,04 (–0,81)
 •  Eget kapital per aktie, SEK 24,17 (25,25)
 •  Lost Time Injury 1 (0)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25:e april 2019 kl. 11:00 CET. 

PDF