Delårsrapport 1 januari–30 september 2019

 • Totala intäkter 
  Q3: MSEK 259,2 (258,6)
  9 månader: MSEK 822,6 (685,2)
   
 • EBITDA 
  Q3: MSEK 52,4 (–18,0)
  9 månader: MSEK 187,3 (–20,3)
   
 • Resultat före skatt
  Q3: MSEK –35,6 (–66,9)
  9 månader: MSEK –73,0 (–162,6)
   
 • Resultat efter skatt per aktie
  Q3: SEK –0,75 (–1,40)
  9 månader: SEK –1,53 (–3,41)

Händelser under tredje kvartalet

 • Utkontraktering av Stena Performance och Stena Polaris på Consecutive Voyage Charter i cirka 8–10 månader 
 • IMOIIMAX-bonus om MUSD 5 mottagen

Händelser efter kvartalets utgång

 • Utbefraktningsavtal (TC) om 2 år med option på ytterligare ett år tecknat för Stena Perros, Stena Progress och Stena Premium 

Nyckeltal

 • Totala intäkter, MSEK 822,6 (685,2)
 • EBITDA, MSEK 187,3 (–20,3)
 • EBITDA, MUSD 19,9 (–2,4)
 • Rörelseresultat, MSEK 2,9 (–158,3)
 • Resultat före skatt, MSEK –73,0 (–162,6)
 • Resultat efter skatt, MSEK –73,1 (–162,7)
 • Soliditet, % 30 (40)
 • Räntabilitet på eget kapital, % –8 (–17)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 158,4 (185,0)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK –1,53 (–3,41)
 • Eget kapital per aktie, SEK 23,08 (24,24)
 • Lost Time Injury 1 (0)

Distribution
Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.  

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 cirka kl. 13:00 CET.
 

PDF