Delårsrapport 1 januari–30 juni 2019

 • Totala intäkter 
  Q2: MSEK 252,7 (227,0)
  H1: MSEK 563,4 (426,6)
 • EBITDA 
  Q2: MSEK 53,3 (–9,3)
  H1: MSEK 134,9 (–2,3)
 • Resultat före skatt
  Q2: MSEK –39,2 (–57,0)
  H1: MSEK –37,4 ( –95,7)
 • Resultat efter skatt per aktie
  Q2: SEK –0,82 (–1,19)
  H1: SEK –0,78 (–2,01)

Nyckeltal

 •  Totala intäkter, MSEK 563,4 (426,6)
 •  EBITDA, MSEK 134,9 (–2,3)
 •  EBITDA, MUSD 14,5 (–0,3)
 •  Rörelseresultat, MSEK 13,4 (–91,9)
 •  Resultat före skatt, MSEK –37,4 (–95,7)
 •  Resultat efter skatt, MSEK –37,5 (–95,7)
 •  Soliditet, % 32 (41)
 •  Räntabilitet på eget kapital, % –11 (–54)
 •  Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 219,3 (185,0)
 •  Resultat efter skatt per aktie, SEK –0,78 (–2,01)
 •  Eget kapital per aktie, SEK 23,40 (25,94)
 •  Lost Time Injury 1 (0)

Händelser efter kvartalets utgång

 •  I juli utkontrakterades Stena Performance och Stena Polaris på Consecutive Voyage Charter i ca 8–10 månader. 

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 13:00 CET.

PDF