Concordia Maritime erhåller IMOIIMAX-ersättning om 5 MUSD

Baserat på samarbetet mellan Stena Bulk AB och Concordia Maritime AB (”Concordia Maritime” eller ”Bolaget”) avseende IMOIIMAX-konceptet kommer Bolaget erhålla en ersättning om 5 MUSD. Concordia Maritime var initiativtagare till satsningen på IMOIIMAX-konceptet och ersättningen utgår som en konsekvens av de kommersiella framgångar IMOIIMAX-fartygen haft sedan leverans. Ersättningen, som betalas under kvartal tre 2019, kommer att redovisas som övrig intäkt.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 14:00 måndagen den 9 september 2019. 

PDF