Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018

Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Maritimes hållbarhetsredovisning är nu tillgänglig på bolagets hemsida (concordiamaritime.com).

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i mitten av april 2019. Årsstämman hålls den 25 april 2019.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars,2019. kl. 14:45 CET.

PDF