Leverans av Stena Premium

Samtliga fartyg i P-MAX-serien är utkontrakterade på mellan tre och tio år från leveransdatum. Flottan opererar på olika geografiska marknader runt om i världen, med såväl lätta som tunga oljeprodukter, samt råolja.    

Det första fartyget av P-MAX-design levererades 2005 från varvet i Brodosplit. P-MAX-fartygen har dubbelskrov, två maskinrum med fullständig vatten- och brandintegritet, samt två separata framdrivningssystem. Även manöverbarheten och den integrerade brygglayouten är av stor betydelse för att underlätta säker navigering i trånga farleder.

Tekniska data för P-MAX-fartygen:
Längd 183 m, bredd 40 m, djupgående (design) 11,3 m, dödvikt 65.200 dwt.