Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ.), 556068-5819

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar Concordia Maritime härmed innehållet i kallelsen till årsstämman.

Årsstämman hålls den 28 april klockan 14:00 på Lorensbergsteatern i Göteborg.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.concordiamaritime.com (http://www.concordiamaritime.com/) (http://www.concordiamaritime.com (http://www.concordiamaritime.com/)) och bifogas detta pressmeddelande.  

Kallelse till årsstämma publiceras i sin helhet i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten den 23 mars 2011.

Göteborg den 21 mars 2011