Concordia Maritime deltager i inbefraktning av  två Aframax-fartyg

Concordia Maritime deltager med 50% i inbefraktning av två Aframax-tankers med hög isklass (1A). Inbefraktningen har gjorts av Stena Bulk. Ett Aframax-fartyg är kring 110 000 dödviktston och fraktar huvudsakligen råolja. Inbefraktningen sträcker sig från mitten av december 2010 till slutet av  första kvartalet 2011.
Kontraktet innehåller en vinstdelningsklausul som innebär att fartygsägaren får del av marknadsintjäningen över en viss nivå.

Fartygen opereras från Stena Bulks Helsingforskontor och sysselsätts i Nordeuropa.

Marknaden för denna typ av tonnage är mycket volatil framförallt under vintermånaderna och påverkas bland annat av isläget i Östersjön.   Fraktnivåerna kan under korta perioder vara mycket höga för att sedan falla tillbaka till lägre nivåer mycket snabbt.