1 januari–31 mars 2020

 • Totala intäkter kvartal 1:
  MSEK 348,6 (310,7)

 • EBITDA kvartal 1:
  MSEK 123,2 (81,6)

 • Resultat före skatt kvartal 1:
  MSEK 29,0 (1,8)

 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 1:
  SEK 0,61 (0,04)

Händelser under första kvartalet

 • Lågt oljepris och hög produktion ger positiva effekter på kort sikt
 • Svårbedömda långsiktiga effekter till följd av Covid-19
 • P-MAX-fartyget Stena Paris utkontrakterat på 6 månader

Nyckeltal

  Kvartal 1
(jan–mar)
Helår
  2020 2019  2019
Totala intäkter, MSEK 348,6 310,7 1 140,2
EBITDA, MSEK 123,2 81,6 249,5 
EBITDA, MUSD 12,7 8,9 26,4 
Rörelseresultat, MSEK 58,0 21,2 –0,4 
Resultat före skatt, MSEK  29,0 1,8 –102,3
Resultat efter skatt, MSEK  29,0 1,7 –102,6
Soliditet, % 29 31 29
Räntabilitet på eget kapital, % –7 –12 –9
Disponibel likviditet inklusive 
outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK
398,8 226,8 354,8
Resultat efter skatt per aktie, SEK  0,61 0,04 –2,15
Eget kapital per aktie, SEK 22,99 24,17 22,12
Lost Time Injury 1 1 1