1 januari - 31 december 2014

  • Stark marknadsutveckling under kvartalet

  • Avtalet med ExxonMobil förlängt

  • Inbefraktning av ett Suezmax-fartyg till 50 procent

  • Samseglingspool bildad tillsammans med Stena Bulk

  • Vinst för helåret 2014 på MSEK 16,5 (–39,0) före skatt

  • Styrelsen föreslår till kommande årsstämma att utdelning ej skall utgå

Efter rapportperiodens utgång

  • Inbefraktning av ytterligare ett Suezmax­fartyg till 50 procent

 

Kvartal 4
(okt–dec)

Helår
  2014 2013 2014 2013
Totalt intäkter, MSEK 125,7 95,7 531,2 467,8
EBITDA, MSEK 40,5 9,2 201,0 144,7
Rörelseresultat, MSEK 2,2 –27,0 56,3 0,4
Resultat efter skatt, MSEK –16,6 –30,8 8,6 –28,8
Resultat per aktie, SEK –0,35 –0,64 0,18 –0,60
EBITDA, MUSD 5,3 1,4 29,3 22,2
Disponibel likviditet1), MSEK  233,5 242,1 233,5 242,1

1) Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga.