Aktieägare

Per 2022-12-30

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Avanza Pension Försäkring AB 4,2 2,4
Ponerus Invest AB 4,0 2,3
Bengt Stillström 2,8 1,6
Morgan-Åke Åkesson 2,7 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
SIX SIS AG 1,6 0,9
Ann Stillström 0,7 0,4
KBC BANK NV, W-8IMY 0,7 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 621 65,3
501–1 000 496 12,3
1 001–5 000 551 13,7
5 001–10 000 138 3,4
10 001–15 000 49 1,2
15 001–20 000 29 0,7
20 001– 132 3,3
Totalt 4 016 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,6 4,9
Svenska ägare 91,4 95,1
Varav
- Institutioner 64,7 79,8
- Privatpersoner 26,7 15,2
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 73,8 85,1
20 största ägarna 77,9 87,4
50 största ägarna 84,0 90,9
100 största ägarna 88,9 93,7