Aktieägare

Per 2022-05-31.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Avanza Pension Försäkring AB 4.2 2,4
Bengt Stillström 2,9 1,7
Morgan-Åke Åkesson 2,6 1,5
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Ponderus Invest AB 2,4 1,4
SIX SIS AG 1,6 0,9
Traction AB 1,3 0,7
Ann Stillström 0,8 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 600 64,7
501–1 000 503 12,5
1 001–5 000 573 14,2
5 001–10 000 133 3,3
10 001–15 000 44 1,1
15 001–20 000 34 0,8
20 001– 133 3,3
Totalt 4 020 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 8,1 4,6
Svenska ägare 91,9 95,4
Varav
- Institutioner 64,5 79,8
- Privatpersoner 27,4 15,6
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 73,0 84,6
20 största ägarna 77,4 87,1
50 största ägarna 84,1 90,9
100 största ägarna 88,9 93,7