Aktieägare

Uppdaterad 2018-12-07.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sphere 52,4 73,0
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 3,0 1,7
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Horton Hannibal 2,4 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Catella Bank 1,6 0,9
Morgan-Åke Åkesson 1,6 0,9
KBC Bank NV 0,9 0,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0,9 0,5
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–1 000 3 126 74,9%
1 001–10 000 835 20,0%
10 001–20 000 76 1,8%
20 001– 137 3,3%
Totalt 4 174 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 10,8 6,2
Svenska ägare 89,2 93,6
Varav
- Institutioner 64,1 79,5
- Privatpersoner 25,1 14,3
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 70,8 83,3
20 största ägarna 76,5 86,6
100 största ägarna 87,6 92,9