Aktieägare

Per 2023-04-28

10 största ägarna
  Kapital, % Röster, %
Stena Sessan 52,2 72,7
Ponderus Invest AB 4,7 2,7
Avanza Pension Försäkring AB 3,6 2,0
Morgan-Åke Åkesson 2,7 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Fourton Hannibal 2,5 1,4
Bengt Stillström 2,0 1,1
SIX SIS AG 1,6 0,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1,2 0,7
Ann Stillström 0,7 0,4

 

Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare
1–500 2 582 65,5
501–1 000 480 12,2
1 001–5 000 535 13,6
5 001–10 000 130 3,3
10 001–15 000 47 1,2
15 001–20 000 30 0,8
20 001– 135 3,4
Totalt 3 939 100,0

 

Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 9,0 5,1
Svenska ägare 91,0 94,9
Varav
- Institutioner 65,5 80,3
- Privatpersoner 25,5 14,6

 

Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 73,7 85,0
20 största ägarna 77,9 87,4
50 största ägarna 84,0 90,9
100 största ägarna 89,1 93,8