Aktieägare

Uppdaterad 2018-10-15.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sphere 52,5 72,9
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 2,9 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Mutual Fund Horton Hannibal 2,4 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Catella Bank 1,6 0,9
Morgan-Åke Åkesson 1,6 0,9
KBC Bank NV 0,9 0,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB 0,8 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–1 000 3 057 74,5%
1 001–10 000 826 20,1%
10 001–20 000 74 1,9%
20 001– 142 3,5%
Totalt 4 099 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 11,3 6,4
Svenska ägare 88,7 93,6
Varav
- Institutioner 63,8 79,3
- Privatpersoner 25,0 14,2
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 71,3 83,6
20 största ägarna 76,4 86,5
100 största ägarna 87,5 92,9