Concordia Maritime stöder Mercy Ships Cargo Day

För andra året arrangeras Mercy Ships Cargo Day och Concordia Maritime är ett av de bolag som är med och stöder verksamheten ombord på Mercy Ships sjukhusfartyg.

Mercy Ships är en välgörenhetsorganisation som erbjuder gratis operationer, tandvård och annan kvalificerad medicinsk vård för människor i fattiga länder där det saknas annan möjlighet att få nödvändig vård. Mercy Ships driver världens största privata sjukhusfartyg, Africa Mercy med fem fullutrustade operationsrum ombord.

Sedan 1978 har organisationen bistått mer än 2,5 miljoner personer. Förutom operationer erbjuder Mercy Ships i nära samarbete med de olika värdländerna utbildning för sjuksköterskor och läkare. Tack vare samverkan mellan aktörer inom transport och handel under Cargo Day kan Mercy Ships fortsätta att använda sjukhusfartyget och därigenom förbättra tillvaron för miljontals nödlidande människor.

För mer information, besök www.mercyshipscargoday.org och www.mercyships.se.