Vår flotta

Concordia Maritimes produkttankflotta består av åtta produkttankfartyg av P-MAX-typ.

Vår flotta    
FartygsnamnDWTIsklassÅrSysselsättning
P-MAX    
Stena Premium 65 200 1B 2011 Timecharter t.o.m 2026
Stena Polaris 65 200 1A 2010 Timecharter t.o.m 2026
Stena Performance 65 200 1B 2006 Timecharter t.o.m 2026
Stena Provence 65 200 1B 2006 Timecharter t.o.m 2026
Stena Progress 65 200 1B 2009 Timecharter t.o.m 2026
Stena Paris 65 200 1B 2005 Timecharter t.o.m 2026
Stena Primorsk 65 200 1B 2006 Timecharter t.o.m 2026
Stena Penguin 65 200 1A 2010 Timecharter t.o.m 2026